Tymczasowe aresztowanie/ ochrona stanu zdrowia/ zagrożenie dla życia lub zdrowia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ ochrona stanu zdrowia/ zagrożenie dla życia lub zdrowia
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 18 marca 1992r., sygn. II AKz 54/92
Treść:
Jeśli przetrzymywanie osoby tymczasowo aresztowanej w warunkach aresztu stwarza zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, przed podjęciem decyzji o uchyleniu aresztowania należy rozważyć możliwość wykonywania go w odpowiednim zakładzie leczniczym służby więziennej, albo innym - tzw. wolnościowym zakładzie (art. 219 kpk). Jest to tym bardziej uzasadnione, gdy aresztowany pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa (art. 217 § 1 pkt 4 kpk), jak zabójstwo, albo gdy zachodzi obawa, że zwolnienie go grozi utrudnieniem postępowania - zwłaszcza przez uchylanie się od wymiaru sprawiedliwości.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: