Tymczasowe aresztowanie/ ochrona stanu zdrowia/ instrumentalna postawa osadzonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ ochrona stanu zdrowia/ instrumentalna postawa osadzonego
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 1992r., sygn.II AKz 60/92
Treść:
Nie jest rzeczą organów postępowania karnego umieszczenie aresztowanego w zakładzie, w którym leczyłby on swe zdrowie, choćby zagrożone (art. 219 kpk). Wystarczające jest umieszczenie go w takiej placówce więziennej służby zdrowia, która zapewniłaby mu możność zachowania życia i niepogorszonego poważnie zdrowia, jak to gwarantuje mu przepis art. 70 Konstytucji RP. Stosuje się to i wtedy, gdy oskarżony sam zdrowie swe traktuje instrumentalnie, to jest przebywając na wolności popełnia przestępstwa, a liczy na bezkarność z powodu złego stanu swego zdrowia. Organy procesowe nie mogą bowiem odbierać mu szansy pozostania przy życiu i zdrowiu nie pogorszonym, ale też nie mają obowiązku czynienia zabiegów, by jego zdrowie poprawić
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: