Narkotyki / sprzedaż narkotyków / wypadek mniejszej wagi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki / sprzedaż narkotyków / wypadek mniejszej wagi
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2004r., sygn. II Aka 27/04
Treść:
Oskarżonemu przypisano przestępstwa popełnione na szkodę jedenastu nabywców […] Uczynił on ze sprzedaży środków odurzających źródło utrzymania. […] Działając ze stałym zamiarem czynów tych dokonuje przez długi okres czasu. […] Nabywcom przekazywał swój numer telefonu, by ułatwić im kontakt ze sobą i zakup kolejnej porcji […]. W tej sytuacji, byłoby paradoksem, by uznawać za wypadki mniejszej wagi czyny oskarżonego tylko dlatego, że jednorazowo nabywcom sprzedawał niewielkie ilości środków odurzających.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: