Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ wyliczenie ilości i wartości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ wyliczenie ilości i wartości
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 października 2006r., sygn. II AKa 289/06
Treść:
W tej sprawie, podobnie jak w wielu podobnych, obliczenie rzeczywistej ilości wprowadzonych do obrotu środków odurzających nie jest możliwe, stąd też powszechnie akceptowana w orzecznictwie i teorii prawa karnego formuła "nie mniej niż", a zatem akceptacja wielkości przybliżonej. Nie ujawniono żadnych zapisków pisemnych oskarżonego Mariusza K. lub Marii K., a pozostałe osoby najwyraźniej także ich nie prowadziły, podając w trakcie przesłuchań przybliżone, uśrednione, orientacyjne ilości. W tej zaś formule, po uwzględnieniu faktu fałszowania narkotyku przez Mariusza K. (uzupełniania innymi substancjami dla powiększenia ich wagi), w pełni zasadne i znajdujące potwierdzenia w ustaleniach Sądu meriti będzie przyjęcie, że w okresie od 2003 r. do dnia 27.5.2005 r. wprowadził on do obrotu nie mniej niż 1 500 g heroiny (chociaż te same materiały w bardzo wysokim stopniu uprawdopodobniają, że ilość ta była o wiele większa).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: