Tymczasowe aresztowanie / stan zdrowia oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / stan zdrowia oskarżonego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 listopada 2004r., sygn. V KK 133/04
Treść:
Brak właściwego zainteresowania ze strony sądu, który zastosował tymczasowe aresztowanie, oświadczeniem podejrzanego popartego dokumentami, iż jego stan zdrowia stanowi przeciwwskazanie dla osadzenia go w zakładzie karnym bądź areszcie, może w konsekwencji prowadzić do przyjęcia, iż tymczasowe aresztowanie było w tym wypadku niewątpliwie niesłuszne […].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: