Dowody/ wyjaśnienia i zeznania/ zapis magnetyczny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ wyjaśnienia i zeznania/ zapis magnetyczny
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 lutego 2007r., sygn. III KK 237/06
Treść:
Treść art. 174 k.p.k., zawierająca zakaz zastępowania wyjaśnień oskarżonego i zeznań świadka treścią pism, zapisków i notatek urzędowych, w sposób jednoznaczny stoi na przeszkodzie dopuszczeniu w postępowaniu karnym dowodu w postaci zapisu magnetycznego na taśmie magnetofonowej, magnetowidowej czy innym nośniku magnetycznym, zawierającym uzyskane w trybie pozaprocesowym i nie przez organy procesowe treści, które zgodnie ze wskazanym przepisem winny zostać uzyskane i utrwalone w sposób przewidziany przez stosowne przepisy procedury karnej dla przesłuchania oskarżonego [podejrzanego] i świadka. Taki dowód jako niedopuszczalny [art. 170 1 pkt. 1] podlega oddaleniu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/ 2007, poz. 16

Zobacz również: