Zabójstwo/ silne wzburzenie/ premedytacja

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ silne wzburzenie/ premedytacja
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 30 listopada 2006r., sygn. II AKa 193/06
Treść:
Dokonane przez oskarżonego zabójstwo jest w pewnym stopniu zrozumiałe, bo popełnił je na tle uczucia zawiedzionej miłości do denatki i wykorzystywania go przez nią oraz jej niewierności, a szczere przyznanie się do tego czynu, okazana skrucha oraz przeproszenie najbliższych ofiary w pełni przekonują o jego krytycznym stosunku do tego czynu i zapowiadają poprawę. Nie jest trafne określanie tego czynu jako "zaplanowanej egzekucji", choć dla dokonania zabójstwa oskarżony ubrał się odświętnie i poszedł do denatki z nożem, a po przełamaniu jej obrony i zadaniu kilkunastu ran przystąpił do dokonania samobójstwa. Zbrodnia oskarżonego była motywowana emocjonalnie, afektem zalegającym przez czas zaszłości jego związku z denatką, a nie była zaplanowana "na zimno", ze szczegółowym planem, zatarciem śladów, przygotowaniem alibi.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2007, poz. 32

Zobacz również: