Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zagrożenie surową karą

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zagrożenie surową karą
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 7 grudnia 2006r., sygn. II AKz 489/06
Treść:
Skarżąca nie ma racji, że prognoza surowej kary nie może stanowić samodzielnej podstawy aresztowania. Wynika to z redakcji przepisów art. 258 § 1 - 3 KPK, z których każdy ustala odrębną przesłankę aresztowania, stosowaną bez potrzeby wspierania o inny przepis. Tak też jest to traktowane w powszechnej praktyce sądów, zapewne nieznanej autorce, skoro swój pogląd wyraża z pewnością siebie, szkodliwą dla celów wymiaru sprawiedliwości. Wykazano też w praktyce, że opieranie aresztowania na tej przesłance jest zgodne ze standardami europejskimi.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: