Tymczasowe aresztowanie / podstawy przedłużenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / podstawy przedłużenia
Wyrok:
Postanowienie S.A. w Katowicach z dnia 28 stycznia 2004r., sygn. II AKp 40-41/04
Treść:
Przepis art. 263 § 4 k.p.k. wyraźnie stanowi, że podstawę przedłużenia tymczasowego aresztowania w tym trybie mogą stanowić konkretne okoliczności, które już wystąpiły, uniemożliwiając zakończenie postępowania w wyznaczonym terminie, a nie okoliczności bliżej niesprecyzowane, na przykład potencjalne czynności dowodowe, mogące ewentualnie wystąpić.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005

Zobacz również: