Dowody/ opinia na piśmie/ wniosek o przesłuchanie biegłych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia na piśmie/ wniosek o przesłuchanie biegłych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 lipca 2006r., sygn. III KK 456/05
Treść:
Strona przedstawiająca wniosek o wezwanie eksperta w celu jego przesłuchania powinna wykazać, w jakim zakresie złożona na piśmie opinia jest niepełna lub niejasna czy wewnętrznie sprzeczna albo na czym polega jej sprzeczność z inną opinią wydaną w tej sprawie, a więc uprawdopodobnić zaistnienie sytuacji wskazanych w art. 201 k.p.k. Samo ogólne stwierdzenie, że wnioskodawca chce uzyskać informacje odnośnie określonych okoliczności, o których mowa w opinii, nie spełnia wymogów uwzględnienia takiego wniosku i wezwania biegłego lub biegłych na rozprawę. […]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2007, poz. 5

Zobacz również: