Wymeldowanie osoby / decyzja administracyjna / opuszczenie miejsca pobytu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wymeldowanie osoby / decyzja administracyjna / opuszczenie miejsca pobytu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2001r., sygn. V SA 1901/00
Treść:
Wymeldowaniu decyzją administracyjną podlega osoba, która utraciła uprawnienie do przebywania w lokalu i bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego w tym lokalu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck