Służba cywilna/ konkurs/ wyłączenie drogi sądowej przed sądem powszechnym

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Służba cywilna/ konkurs/ wyłączenie drogi sądowej przed sądem powszechnym
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. III PZP 1/06
Treść:
W sprawie, której przedmiotem jest żądanie ponownego przeprowadzenia konkursu w celu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej (art. 41 - 47 i art. 49 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) droga sądowa przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna (art. 1 i art. 2 § 1 k.p.c.)
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/III-PZP-0001_06.pdf