Podatki / wyłączenie organu podatkowego / naruszenie zasady bezstronności

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki / wyłączenie organu podatkowego / naruszenie zasady bezstronności
Wyrok:
Wyrok NSA (N) z 2004-01-07 III SA 125/03
Treść:
Wydający decyzję może nie być bezstronnym pracownikiem Urzędu Skarbowego wobec podatnika, którego pracownikiem była jego żona i z którym rozstawała się w wyniku konfliktu. Dlatego też jeśli Kierownik Działu Podatku Pośrednich nie złożył stosownego wniosku o wyłączenie to wyłączenie powinno nastąpić z urzędu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: