Doręczenia i zawiadomienia/ prawa oskarżonego/ usprawiedliwienie niestawiennictwa/ złamanie nogi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ prawa oskarżonego/ usprawiedliwienie niestawiennictwa/ złamanie nogi
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 25 listopada 2003r., sygn. II Aka 196/03
Treść:
Gdy weźmie się pod uwagę charakter choroby – złamanie nogi – i wiążące się z tym utrudnienie w poruszaniu się wyrażone również w treści zaświadczenia lekarskiego, to w zaistniałej sytuacji uznanie, że oskarżony nie usprawiedliwił swego niestawiennictwa, było nieuprawnione. Jeżeli sąd okręgowy miał wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia lekarskiego i co rzeczywistej niemożności stawienia się w sadzie, to winien odroczyć rozprawę i zobowiązać oskarżonego do przedłożenia stosownego zaświadczenia od lekarza sądowego. […] Przesłanie zaświadczenia lekarskiego do sądu, a także wykonanie telefonu do sadu i podanie przyczyny niestawiennictwa na rozprawie, nie może być ujmowane inaczej niż jako wola uczestniczenia w rozprawie sądowej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2004, poz. 35

Zobacz również: