Wydawanie zaświadczeń/ postępowanie wyjaśniające/ żądanie poświadczenia nieprawdy

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wydawanie zaświadczeń/ postępowanie wyjaśniające/ żądanie poświadczenia nieprawdy
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 4 listopada 2004r, sygn. I SA 820/03
Treść:
Organ administracji może odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli wnioskodawca żąda potwierdzenia okoliczności faktycznych lub stanu prawnego, które nie znajdują potwierdzenia w ewidencji, rejestrach bądź innych danych będących w posiadaniu organu, a także gdy okoliczności tych nie dało się ustalić w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, jak również, gdy żąda poświadczenia nieprawdy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: