Postępowanie administracyjne/ udział strony/ zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ udział strony/ zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 14 lipca 2005r., sygn. VI SA/Wa 2177/04
Treść:
Powiadomienie strony o toczącym się przeciw niej postępowaniu o wymierzenie kary za zajęcie pasa drogowego po upływie ponad trzech miesięcy i jednocześnie naliczanie za ten okres kary narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego z art. 7, 8, 9, 10 i 12 KPA. Również powiadomienie strony o toczącym się postępowaniu przed wydaniem decyzji, ale już po upływie okresu objętego karą nie pozbawia zasadności zarzutu naruszenia art. 10 KPA.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: