Wychowanie w trzeźwości/ doprowadzenie do izby wytrzeźwień/ uprawnienia doprowadzonego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wychowanie w trzeźwości/ doprowadzenie do izby wytrzeźwień/ uprawnienia doprowadzonego
Wyrok:
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 12 marca 1992r., sygn. I KZP 43/91
Treść:
Osobie doprowadzonej na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) do izby wytrzeźwień, społecznego zakładu służby zdrowia, a w razie braku izby wytrzeźwień do jednostki Policji nie przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie postępowania karnego dla osoby zatrzymanej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: