Prawo miejscowe/ odśnieżanie chodnika/ czystość i porządek w gminach/ podmiot zobowiązany

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawo miejscowe/ odśnieżanie chodnika/ czystość i porządek w gminach/ podmiot zobowiązany
Wyrok:
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r.; sygn. II SA/Bd 633/08
Treść:
1. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnie ustala zakres obowiązków właścicieli nieruchomości nakazując im utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a czynność dotyczyć może jedynie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: