Postępowanie administracyjne/ pozwolenie na budowę/ cofnięcie wniosku przez inwestora

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ pozwolenie na budowę/ cofnięcie wniosku przez inwestora
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994r., sygn. III ARN 78/93
Treść:
Postępowanie o wyrażenie zgody na przeniesienia pozwolenia na budowę wszczyna się na wniosek inwestora, który chce to pozwolenie przenieść na inną osobę. Skoro więc wyrażenie zgody następuje na wniosek inwestora, to nie ulega wątpliwości, że również inwestor może swój wniosek cofnąć. Cofnięcie zaś wniosku czyni bezprzedmiotowym postępowanie administracyjne, wobec czego stosownie do art. 105 par. 1 KPA zachodzą podstawy do obligatoryjnego umorzenia postępowania.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: