Postępowanie administracyjne/ skargi i wnioski/ samokontrola decyzji

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ skargi i wnioski/ samokontrola decyzji
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1988r, sygn. SA/Wr 1141/87
Treść:
Organ, który pomimo oczywistej słuszności skargi w całości, nie skorzysta z możności zmiany lub uchylenia swej zaskarżonej decyzji, wykracza poza granicę przysługującego mu uznania (art. 200 par. 2 KPA).
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: