Partie polityczne/ wpis do ewidencji/ nazwa elementem statutu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Partie polityczne/ wpis do ewidencji/ nazwa elementem statutu
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 1024/05
Treść:
Skoro nazwa partii jest obligatoryjnym elementem statutu, to w postępowaniu o wpis do ewidencji podlega badaniu w tych samych granicach jak jego pozostałe postanowienia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 3