Wychowanie w trzeźwości/ stacje benzynowe/ zakaz sprzedaży alkoholu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wychowanie w trzeźwości/ stacje benzynowe/ zakaz sprzedaży alkoholu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2006r., sygn. II GSK 236/06
Treść:
Uchwała rady gminy wprowadzająca zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na stacjach benzynowych jest nieważna. Wprowadzenie takiego zakazu należy do materii ustawowej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: