Wznowienie postępowania/ rejestracja pojazdu/ postanowienie prokuratora

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wznowienie postępowania/ rejestracja pojazdu/ postanowienie prokuratora
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2007r., sygn. I OSK 418/06
Treść:
Prawomocne postanowienie prokuratora rejonowego o umorzeniu śledztwa na skutek niewykrycia sprawcy w przedmiocie sfałszowania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdu ma moc orzeczenia stwierdzającego popełnienie przestępstwa i stanowi podstawę wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdu przewidzianą w art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: