Broń i amunicja/ zezwolenie na posiadanie/ prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Broń i amunicja/ zezwolenie na posiadanie/ prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2006r., sygn. VI SA/Wa 969/06
Treść:
Dopuszczenie się przez skarżącego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (okoliczność stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu) rodzi uzasadnioną obawę, że w takim samym lub podobnym stanie może on korzystać z posiadanej broni, czyli w rezultacie używać jej z narażeniem życia i zdrowia innych osób, a więc w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: