Bezpieczeństwo imprez masowych/ jednostka wyspecjalizowana/ odpowiedzialność organizatorów

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Bezpieczeństwo imprez masowych/ jednostka wyspecjalizowana/ odpowiedzialność organizatorów
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2003-09-26, IV CK 8/02
Treść:
Powierzenie bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej wyspecjalizowanej jednostce trudniącej się zawodowo ochroną osób i mienia nie zwalnia organizatorów imprezy od odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck