Postępowanie administracyjne/ sprawa szczególnie skomplikowana/ zbędna zwłoka

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ sprawa szczególnie skomplikowana/ zbędna zwłoka
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2003r,, sygn. II CKN 238/01
Treść:
Przekroczenie terminu dwóch miesięcy na załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej nie świadczy o zbędnej zwłoce, czyli o niezgodności działania organu władzy z prawem, jeżeli przyczyną wydłużania się postępowania była konieczność uzyskania opinii, uchwały lub decyzji innego organu
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: