Zawiadomienia w trybie art. 131 § 2 kpk

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY

Art. 131. KPK
Doręczanie pism terminowych
§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez:

1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ;
2) pracownika organu wysyłającego;
3) organ procesowy dokonujący czynności procesowej - w toku tej czynności;
4) Policję - tylko w razie niezbędnej konieczności.

§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

inne:
- II AKz 14/13  postanowienie SA w Krakowie


 

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PR DS 379.2021 (POPRZEDNIO PR DS 673.2019) PROKURATURY REJONOWEJ W ŻAGANIU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO DOCHODZENIA

  Dodano: 2021-02-16

  Żagań. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 379.2021 (poprzednia sygnatura PR Ds 673.2019), że postanowieniem z dnia 4  lutego 2021 r., na podstawie art. 22 par. 1  k.p.k., podjęto zawieszone dochodzenie przeciwko Sławomirowi Cwenerowi i Edycie Cwener, podejrzanym o przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. i inne, które zostało zawieszone postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r.

 • KOMUNIKAT PROKURATURY REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE PR 3 DS. 1618.2020

  Dodano: 2020-11-30

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR 3Ds 1618. 2020, że w dniu 30 października 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział VII Karny akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podstawie art. 335 par. 2 kpk przeciwko Marcie M., oskarżonej o to, że we wrześniu 2019 roku w krótkich odstępach czasu przy wykorzystaniu tej samej sposobności dokonała przywłaszczenia mienia powierzonego w postaci pieniędzy wpłacanych tytułem składki na ubezpieczenie uczniów w łącznej kwocie 4429,60 zł, czym działa na szkodę pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 284 par. 1 kodeksu karnego.

 • Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 10.2018 Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

  Dodano: 2020-09-18

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds.10.2018 o tym, że w dniu 18  września 2020 r.  skierowano do Sądu Okręgowego Wydział II Karny w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Zarychcie oskarżonemu o to, że w okresie od 17 lutego 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. w Żaganiu woj. lubuskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu, jako  funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, iż  wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, pomimo wyegzekwowania w ramach postępowań egzekucyjnych i po zaksięgowaniu jako należnych wierzycielom środków pieniężnych, przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące wpłaty dłużników i zaliczki pobrane na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych  w łącznej kwocie  2.290.456,83 zł.. to jest w stosunku do mienia znacznej wartości oraz w ustawowym terminie  4 dni wynikającym z art. 22 w/w Ustawy nie przelał pobranych należności na rachunki bankowe wierzycieli, czym działał na szkodę poszczególnych wierzycieli oraz na szkodę interesu publicznego tj. o    przestępstwo z art. z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw z art.12 §1 k.k.

 • Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 673.2019 Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o zawieszeniu dochodzenia

  Dodano: 2020-07-07

  Żagań. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 673.2019, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., na podstawie art. 22 paragraf 1 k.p.k., zawieszono dochodzenie przeciwko Sławomirowi Cwenerowi i Edycie Cwener podejrzanym o przestępstwa z art. 286 paragraf 1 k.k. i inne, z uwagi na brak możliwości wykonania z nimi czynności procesowych.

 • Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 33.2017 Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

  Dodano: 2020-05-06

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 33.2017  o tym,  że w dniu  06  maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu  akt oskarżenia przeciwko Damianowi K. i Piotrowi M. oskarżonym  o popełnienie wielu oszustw polegających na umieszczaniu  w latach 2016/2017, na portalach internetowych OLX, OTOMOTO i ALLEGRO ofert sprzedaży motocykli  Simson i Junak, samochodów osobowych i ich elementów, bez zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, i doprowadzenie przez to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wpłacających zaliczki za te pojazdy pokrzywdzonych w liczbie blisko 200 osób oraz o wyłudzenie pożyczek z banków i instytucji finansowych tj. o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk  inne.

 • INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS 33.2017 PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ PG PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2020-03-11

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO II Ds.33.2017 prowadzonej przeciwko Damianowi K. i Piotrowi M., podejrzanym o czynu z art. 286 § 1 k.k., że postanowieniem z 4 marca 2020r. zostało umorzone w części śledztwo p-ko Damianowi K., podejrzanemu o popełnienie oszustw polegających na umieszczaniu  w okresie od sierpnia 2016r. do lutego 2017r. na portalach internetowych OLX i OTOMOTO ofert sprzedaży motocykli  Simson i Junak bez zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, i doprowadzenie przez to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wpłacających zaliczki za te pojazdy pokrzywdzonych - wobec ustalenia, że podejrzany Damian K. nie popełnił zarzuconych mu czynów.

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE O SYGN. AKT PO II DS 10.2018

  Dodano: 2020-03-04

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia stosowanie do treści art. 253 § 3 kpk, że postanowieniem Prokuratora z 02 marca 2020 r. sygn. akt PO II Ds 10. 2018 uchylono stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Z. podejrzanego o to, że w okresie od 17 lutego 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. w Żaganiu woj. lubuskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu, jako  funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, iż  wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, pomimo wyegzekwowania w ramach postępowań egzekucyjnych i po zaksięgowaniu jako należnych wierzycielowi środków pieniężnych, przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące wpłaty dłużników i zaliczki pobrane na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych  w łącznej kwocie 2 008 133,18 zł, działając na szkodę poszczególnych wierzycieli oraz Skarbu Państwa tj. o czyn z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 § 1 kk., w miejsce którego zastosowano inne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 80.000 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PR 2 DS 1231.2019 PROKURATURY REJONOWEJ W ŻARACH

  Dodano: 2020-03-04

  ZAWIADOMIENIE dla osób pokrzywdzonych w sprawie PR 2 Ds. 1231.2019 Prokuratury Rejonowej w Żarach o przesłaniu aktu oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Żarach zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR 2 Ds. 1231.2019, że  28 lutego 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Żarach akt oskarżenia przeciwko Dawidowi C., podejrzanemu o to, że  10 września 2019r. na trasie Nowiniec -Stara Woda, woj. lubuskiego, nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki VW golf o nr rej. FZ 87714, naruszył zasady bezpieczeństwa, jadąc z nadmierną prędkością, nie opanował pojazdu i zjechał na przeciwległy pas, wskutek czego, uderzył w prawidłowo jadący autobus marki AUTOSAN o nr rej. FZ 0733C i zmusił do wjechania do przydrożnego rowu, czym stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób - przewożonych czterdziestu czterech małoletnich oraz pięciorga dorosłych, to jest o przestępstwo z art. 173 § 2 kodeksu karnego

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS.25.2018 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2020-02-14

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, na podstawie art.99 § 4 kpk w zw. z art.131§ 2 i 3 kpk w zw. z art. 128§ 1 kpk i art.334§ 3 kpk zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds.25.2018 ,że w dniu 10 lutego 2020r. skierował  do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim akt oskarżenia przeciwko Michałowi O. i Aleksandrze Z. oskarżonym o to, że w dniu 24 października  2016r. w Krośnie Odrzańskim pełniąc funkcję prezesa i wiceprezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego i zajmując się jej sprawami majątkowymi, w sytuacji niewypłacalności spółki, uszczuplili zaspokojenie jej wielu wierzycieli w ten sposób, że w dniu 24 października 2016r. w Krośnie Odrzańskim  zawarli ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Szpital w Świebodzinie  umowę sprzedaży rzeczy ruchomych w postaci sprzętu medycznego i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia szpitala wycenionych na kwotę  373.345,91 zł  stanowiących jedyny majątek spółki a następnie  dokonali rozliczenia tej transakcji poprzez potrącenie wierzytelności wobec kupującego z niewymagalną w dacie sprzedaży wierzytelnością  kupującego wobec spółki Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim w kwocie 552.364,09 zł tj. o czyn z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 300§ 3 kk w zw. 308 kk oraz o to, że  pełniąc funkcję prezesa i wiceprezesa  zarządu spółki Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Krośnie Odrzańskim, nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki według przepisów Ustawy  Prawo upadłościowe tj. o czyn z art. 586 ksh.

 • ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA PO II Ds.3.2017

  Dodano: 2020-01-24

  Zielona Góra - Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, na podstawie art.99 § 4 kpk w zw. z art.131§ 2 i 3 kpk w zw. z art. 128§ 1 kpk i art.306§ 1 a kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 21 stycznia 2020r. umorzył śledztwo  sygn. PO II Ds.3.2017 :

  1.przeciwko Januszowi Wójcikowi podejrzanemu o to, że :

  I. w okresie od 9 stycznia  2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze i w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli, zajmując się sprawami majątkowymi spółki i jej działalnością gospodarczą, w sytuacji grożącej spółce niewypłacalności i upadłości uszczuplił zaspokojenie wielu wierzycieli  spółki  przez to, że dokonał zbycia nieruchomości spółki DZM Dozamet czym działał na szkodę 71 wierzycieli spółki oraz na szkodę spółki Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli  nadużywając przysługujących mu uprawnień i wyrządzając jej tym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie łącznej 36.708.339,65 zł przeprowadzając transakcje nieuzasadnione ekonomicznie w ustalonej sytuacji niewypłacalności pieniężnej spółki  i doprowadzając do  uszczuplenia jej majątku wobec braku ekwiwalentnych świadczeń wzajemnych,  

Strona: