Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 673.2019 Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o zawieszeniu dochodzenia

Dodano: 2020-07-07

Żagań. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 673.2019, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., na podstawie art. 22 paragraf 1 k.p.k., zawieszono dochodzenie przeciwko Sławomirowi Cwenerowi i Edycie Cwener podejrzanym o przestępstwa z art. 286 paragraf 1 k.k. i inne, z uwagi na brak możliwości wykonania z nimi czynności procesowych.


POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

Na podstawie art. 22 paragraf 2, art. 459 paragraf 2 i 465 paragraf 1 i 2 kpk na postanowienie o zawieszeniu służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia  Postanowienie zostanie doręczonemu temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.