Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze


Oświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2017 r. w BIP

Oświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2016 r. w BIP

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 7a i art. 175 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016 poz.177 z późniejszymi zmianami), oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  i jednostek podległych, podlegają publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.Oświadczenia majątkowe prokuratorów za 2015 r. w kolejności alfabetycznej:

Baczyński Piotr - Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu (publikacja na stronie Prokuratury Krajowej)


Borzym Marek*
Buśko Jacek
Ćwirlej Cezary
Dobrowolska Alina*
Dura Andrzej
Fąfera Anna
Fąfera Zbigniew*
Grabowski Sławomir*
Gralińska Daria
Gronek Andrzej*
Huzarska Anna*
Jabłeka Marek
Jamka Urszula
Kańduła Ewa*
Kijowski Jarosław* - oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 104. par. 4 zostało przekazane Prokuratorowi Generalnemu
Kolasiński Daniel
Kosicka Marta*
Łatkowski Wiesław*
Łopuch Tadeusz *
Łyszczyk Stanisław
Maćkowiak Katarzyna*
Maluśka Krystyna, II
Monczyńska Danuta
Pawłowska Renata
Sowiński Jacek
Staszak Alfred*
Stefanowski Andrzej*
Szklarz Grzegorz
Wierzchołowska - Łubińska Izabela


* Na podstawie art. 104 par. 7 ustawy - Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177), informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

 Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

 

Menu główne

Nasze strony

Dla pokrzywdzonych

Dla podejrzanych

Inne strony

Licznik odwiedzin: 86836848

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Twitter:

Elektroniczna
skrzynka podawcza