ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA- PROKURATURA PRZECIW PRZEMOCY”.

Dodano: 2013-11-05

Zielona Góra. W dniu 5 listopada 2013 roku, o godzinie 17.15 w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze, odbędzie się spotkanie z Prokuratorem Okręgowym dr Alfredem Staszakiem.  

Tematem spotkania będą kwestie związane ze sposobami reagowania na różne formy przemocy. Zagadnienia hasłowo ujęte w pytaniach: Jak reagować na przemoc? Jakie są rodzaje przemocy i miejsca jej występowania (przemoc rówieśnicza, przemoc szkolna i domowa)? Gdzie szukać pomocy? stanowią punkt wyjścia do dyskusji i omówienia procedur prawnych wynikających z działań różnych organów państwa w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom jej stosowania.

Zielonogórska prokuratura realizuje obecnie program "Lubuska Niebieska Tarcza", którego celem jest stworzenie zintegrowanego i skoordynowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej obejmującego różnorodne instytucje państwowe, samorządowe, a także stowarzyszenia pozarządowe. Program skoncentrowany jest także na niesieniu różnorodnej i adekwatnej do potrzeb pomocy ofiarom przestępstw. W jego ramach funkcjonuje już portal internetowy: www.tarcza.lubuskie.pl, zawierający wiele przydatnych informacji dla osób dotkniętych przemocą i potrzebujących wsparcia.

Spotkanie głównie kierowane jest do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 18, ale ma ono charakter otwarty. Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zjawiskiem przemocy domowej i sposobami wyjścia z tej sytuacji kryzysowej.


Zobacz także:
- Zagadnienia problemowe - Bezpieczeństwo w rodzinie
- Prawa ofiar

- Platforma Internetową Lubuska Niebieska Tarcza