II Seminarium Kryminalistyczne


II Seminarium Kryminalistyczne Drzonków, 24 - 26 maja 2006r. "Obraz zbrodni - portretem sprawcy"

- Informacja o seminarium i program - informacja z dnia 23.05.2006 r.
- Sprawozdanie z II seminarium