VII Seminarium Kryminalistyczne


VII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne – Jesionka 9-11 maj 2011 r. Szara strefa gospodarcza - nowe wyzwanie dla nauk sądowych

- VII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra - Jesionka, maj 2011 informacja z dnia  2011-02-14
 - Rozpoczęcie VII Seminarium Kryminalistycznego w Jesionce - informacja z dnia  2011-05-09
- Seminarium Szara Strefa Gospodarcza - Nowe Wyzwanie Dla Nauk Sądowych czas zacząć informacja z dnia 2011-05-06
- program VII seminarium 
- Sprawozdanie z VII seminarium