KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI. IX ZIELONOGÓRSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2013-05-15

Zielona Góra - Jesionka. W dniu dzisiejszym rozpoczęło się w Jesionce trzydniowe IX Seminarium Kryminalistyczne "Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni". Zielonogórskie seminaria kryminalistyczne zawsze mają interdyscyplinarny charakter. Spotykają się na nich przedstawiciele wszystkich nauk sądowych: medycy sądowi, psychiatrzy i psychologowie sądowi, przedstawiciele tradycyjnie pojmowanej kryminalistyki.  

Wykładowcami są zawsze wybitni przedstawiciele nauki: profesorowie, doktorzy i doktorzy habilitowani różnych dziedzin nauki, często nie wprost kojarzonych z kryminalistyką oraz praktycy: sędziowie, prokuratorzy oraz oficerowie służb mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, czyli elita pionów dochodzeniowo-śledczych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw.  

Tradycyjnie Seminaria Kryminalistyczne nawiązywały do bieżących problemów pracy śledczej. Tak było, gdy mówiliśmy o jakości czynności kryminalistycznych, szarej strefie gospodarczej jako wyzwaniu dla nauk sądowych czy o diagnostyce maskowanego zabójstwa i przestrzeni zbrodni wielokrotnej.

IX Seminarium Kryminalistyczne odbywające się pod hasłem "Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni" po raz pierwszy ma antycypować problemy, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w przyszłości.  

Wirtualny świat często utożsamiany jest z nierzeczywistym, a wiec nierealnym. Rzeczywistość wirtualna jednak ma swój materialny wymiar, gdy tworzy przy wykorzystaniu technologii informatycznej rzeczywistość z różnymi, przenikającymi się jej przestrzeniami. Przestrzeniami, w której kreowany jest przez człowieka inny świat, alternatywny, podobnie jak tworzona jest przez niego nauka, czy artystyczne dzieła.

Dodać należy, człowieka twórczego, ale także i ułomnego, ze swoimi słabościami i przywarami. Tam zaś, gdzie jest człowieka słabość, tam też jest nieodparta chęć jej kamuflowania.

Przestępczość, jako zjawisko społeczne, siłą rzeczy wkracza w wirtualny świat ludzkiej aktywności. Nie chodzi przy tym tylko o przestępstwa popełnione przy użyciu komputera. Coraz częściej słyszymy bowiem o kradzieży wirtualnych postaci, czy wirtualnych, ale całkiem realnych i namacalnych pieniędzy. Znane są już kryminalistyce przypadki nakłaniania do samobójstwa, tutaj funkcjonuje cała sfera pornografii, także tej dziecięcej, nie mówiąc już o szpiegostwie czy nawet terroryzmie internetowym.

Z drugiej strony, o czym choćby świadczy tzw. "arabska wiosna", możliwe są wielkie, wręcz rewolucyjne ruchy społeczne.  

O tym wszystkim będziemy mówić w trakcie naszych seminaryjnych spotkań - tych na Sali wykładowej, i tych kuluarowych.  

Seminarium odbywa się pod honorowym patronatem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który nie mógł być obecny z uwagi na to, że jest gospodarzem spotkania Prokuratorów Generalnych Unii Europejskiej, które odbywa się właśnie w Krakowie.

Zielonogórskie Seminaria Kryminalistyczne od lat wpisują się w program kształcenia ustawicznego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, i są przez Szkołę współfinansowane./ASt