IX Seminarium Kryminalistyczne


IX Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne – Jesionka 15-17 maj 2013 r. "Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni"

- Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni – IX Seminarium Kryminalistyczne- informacja z dnia  02.11.2012 r.
- program IX seminarium
- sprawozdanie z IX Seminarium Kryminalistycznego

Strona:

  • 1