X JUBILEUSZOWE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE ZAKOŃCZONE

Dodano: 2014-05-16

X - jubileuszowe seminarium kryminalistyczne przeszło właśnie do historii. W jednym miejscu spotkali się wykładowcy (teoretycy i praktycy - autorytety w dziedzinie takich nauk sądowych jak: kryminalistyka, medycyna sądowa i psychiatria sądowa) oraz sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze służb mundurowych, aby podzielić się uwagami na temat przewidywanych zmian jakie czekają śledczych oraz sądy w świetle Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana modelu procesu karnego dotyczyć będzie w szczególności, na etapie postępowania przygotowawczego, metodologii ujawniania, zabezpieczania i gromadzenia materiału dowodowego. Natomiast w postępowaniu sądowym jego prezentowania. To istota prowadzenia postępowań - śledztw i dochodzeń - dlatego tematem tegorocznego seminarium było: "Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu karnego".

Prelegenci oraz słuchacze spotkania w Jesionce - mimo reprezentowania różnych dziedzin nauki - zgodzili się, że wprowadzony z dniem 1 lipca 2015 roku kontradyktoryjny proces odwzorowany na anglosaskim modelu procesu karnego nie pozostanie obojętny dla pracy śledczych i orzekających, a w konsekwencji wpłynie na przebieg i wynik procesu karnego.

Zdjęcie
Zdjęcie uczestników Seminarium
Zdjęcie


Zdjęcie uczestników Seminarium

Informacja na temat Seminarium