Prawo rodzinne

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY
Prawa dziecka


PRZEPISY, ZALECENIA – PRAWO RODZINNE

• Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw Dokument PDF
• Konwencja Rady Europy w sprawie kontaktów z dziećmi Dokument PDF
• Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci Dokument PDF
• Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem Dokument PDF
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej Dokument PDF
• Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego Dokument PDF
• Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę Dokument PDF
• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. zobacz

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobacz


PRZEPISY, ZALECENIA – PRZEMOC W RODZINIE

•  Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r., dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. link
• Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin - /link/


PORADNIKI
Bądź bezpieczna od przemocy seksualnej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"
Bądź bezpieczna od przemocy domowej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"

Bądź bezpieczna... w sądzie (stosunki majątkowe w małżeństwie) - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"

• Bądź bezpieczna w sądzie (małżeństwo • dzieci • rodzina)  - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"

Uwaga – dyskryminacja i cyberprzemoc - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"
Bądź bezpieczna od... - poradniki zdrowotneINNE:
• Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie zobacz