Prawo rodzinne

Prawa dziecka


PRZEPISY, ZALECENIA – PRAWO RODZINNE
• Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw Dokument PDF
• Konwencja Rady Europy w sprawie kontaktów z dziećmi Dokument PDF
• Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci Dokument PDF
• Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem Dokument PDF
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej Dokument PDF
• Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego Dokument PDF
• Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę Dokument PDF
• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. Dokument PDF
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dokument PDF


OPRACOWANIA

• Raport na temat zasad dotyczących ustalenia i konsekwencji prawnych rodzicielstwa [źródło: Kwartalnik Sędziów Rodzinnych "Rodzina i Prawo" nr 1 (1) 2006] Dokument MS Word Dokument PDF
• Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Dokument PDF


PRZEPISY, ZALECENIA – PRZEMOC W RODZINIE

• Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb "pierwszego kontaktu" z przypadkami przemocy w rodzinie - Wojewódzki Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Dokument MS Word
• Projekt wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 21 lutego 2011 r. dotyczących zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dokument MS Word
• Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21.12.2011 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dokument PDF

 

ORGANIZACJE
• Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin - /link/
• Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego -  Dokument PDF
• Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe - stan na dzień 25.06.2014 r. - Dokument PDF
• Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - stan na dzień 25.06.2014 r. - Dokument PDF
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wojew. lubuskie stan na 30 06 2014r. -  Dokument PDF
• Baza teleadresowa - Dokument PDF
• Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dokument PDF
• Wykaz danych teleadresowych ośrodków pomocy społecznej wojew. lubuskie - Dokument PDF
• Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych wojew. lubuskie- Dokument PDF


PORADNIKI

• Bądź bezpieczna od przemocy seksualnej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" - Dokument PDF
• Bądź bezpieczna od przemocy domowej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" - Dokument PDF
• Bądź bezpieczna... w sądzie (stosunki majątkowe w małżeństwie) - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" Dokument MS Word
• Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" Dokument MS Word
• Bądź bezpieczna... w sądzie (małżeństwo-dzieci-rodzina)- Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" Dokument MS Word

INNE:
• Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie - Dokument PDF
• Ulotka telefonu "Niebieska Linia" Dokument PDF