INFORMACJA O WOLNYCH STANOWISKACH ASESORSKICH W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH

Dodano: 2011-12-28

Zielona Góra - Żary. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że zwalniają się 2 etaty asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Żarach.  

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora w tej jednostce winny złożyć w terminie do 03 lutego 2012 r. stosowny - aktualny - wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na adres:

- Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42,

do którego winny załączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na asesora, w szczególności świadectwo zdania egzaminu prokuratorskiego.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721 lub 068 32 91 716.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

Sygnatura naboru: I K 110/44/11