Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  data umieszczenia informacji: 2014-03-11

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

  data umieszczenia informacji: 2014-03-11

 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-27

 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-25

 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-20

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-17

 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-07

 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  data umieszczenia informacji: 2014-02-03

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego, VII G 211/08/13.

  data umieszczenia informacji: 2014-01-29

 • dot. postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Załącznik 2 - Zestawienie cenowe

  data umieszczenia informacji: 2014-01-08