Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie prac budowlanych związanych z trwałym podzieleniem pomieszczenia archiwum zakładowego Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, PO VII WB 262.40.2018.

  data umieszczenia informacji: 2018-10-22

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.39.2018.

  data umieszczenia informacji: 2018-10-22


 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.26.2018.
  Załączniki

  data umieszczenia informacji: 2018-08-10

 • Kolejne Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.24.2018.

  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-07-25

 • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.21.2018. -

  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

  data umieszczenia informacji: 2018-07-12

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, PO VII WB 262.20.2018.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-29

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług BHP i PPOŻ dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-27

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-18

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie dostawy artykułów biurowych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-05-30

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, sygn. PO VII WB 261.1.2018.

  data umieszczenia informacji: 2018-05-17