Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11, PO VII WB 261.1.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa
  Formularze
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-02-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług serwisowych okresowych konserwacji oraz bieżących napraw urządzeń biurowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.6.2020.   
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę (uzyskując łącznie 95,79 pkt w toku oceny ofert) przedłożyła firma:
  PaRa s.c. Rafał i Justyna Kucharscy
  al. Wojska Polskiego 25a/8
  65-077 Zielona Góra

  data umieszczenia informacji: 2020-01-29

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług konserwacji oraz bieżących napraw systemów telefonicznych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.1.2020.  
  Zapytanie ofertowe  
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-01-09

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.41.2019.  
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie - kwalifikacje - zał. nr 3
  Oświadczenie - RODO - zał. nr 4

  data umieszczenia informacji: 2019-10-31

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro  na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze sygn. PO VII WB 262.39.2019 

  Zapytanie ofertowe
  zał.2 formularz ofertowy
  zał.3 oświadczenie o kwalifikacjach
  zał.4 oświadczenie dot. RODO

  data umieszczenia informacji: 2019-10-25

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.5.2019.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  SIWZ - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.08.2019 r. 
  Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.08.2019 r.
  Zawiadomienie z dnia 30.08.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2019-08-02

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.16.2019.
  zapytanie ofertowe
  formularz ofertowy  
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu.

  data umieszczenia informacji: 2019-06-27

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, PO VII WB 262.17.2019.   Odpowiedź zamawiającego na pytania wykonawcy dot. treści zapytania ofertowego.

  data umieszczenia informacji: 2019-05-28

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.4.2019.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
  Protokół z otwarcia ofert  
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2019-05-16

 • Wyjaśnienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. do treści zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych o nr sygn. PO VII WB 262.13.2019

  data umieszczenia informacji: 2019-04-23