Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, PO VII WB 262.17.2019.   Odpowiedź zamawiającego na pytania wykonawcy dot. treści zapytania ofertowego.

  data umieszczenia informacji: 2019-05-28

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.4.2019.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
  Protokół z otwarcia ofert  
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2019-05-16

 • Wyjaśnienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. do treści zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych o nr sygn. PO VII WB 262.13.2019

  data umieszczenia informacji: 2019-04-23

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.14.2019.
  Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2019-04-17

 • Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, sygn. PO VII WB 262.13.2019.
  Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2019-04-17

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.3.2019.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  data umieszczenia informacji: 2019-04-11

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.8.2019.      
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna    
  Informacja z badania i oceny ofert

  data umieszczenia informacji: 2019-03-22

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, sygn. PO VII WB 262.6.2019.

  wyjaśnienia z dnia 27.03.2019 r. do treści Zapytania ofertowego PO VII WB 262.6.2019

  data umieszczenia informacji: 2019-03-22

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.2.2019.
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  data umieszczenia informacji: 2019-02-05

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 38, PO VII WB 261.2.2019
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa
  Protokół z otwarcia ofert  
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2019-01-29