Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Kolejne Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.24.2018.

  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-07-25

 • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.21.2018. -

  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

  data umieszczenia informacji: 2018-07-12

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, PO VII WB 262.20.2018.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-29

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług BHP i PPOŻ dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-27

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-06-18

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie dostawy artykułów biurowych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-05-30

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, sygn. PO VII WB 261.1.2018.

  data umieszczenia informacji: 2018-05-17

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług elektrycznych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie wykonawcy

  data umieszczenia informacji: 2018-05-02

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.1.2018.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie cenowe
  Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.

  data umieszczenia informacji: 2018-04-19

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.3.2017.

  data umieszczenia informacji: 2018-01-19