Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie usługi czyszczenia rynien w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego PO VII WB 262.49.2020

  Zapytanie ofertowe

  data umieszczenia informacji: 2020-10-29

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego wraz z kompletem pomiarów elektrycznych i pełną dokumentacją dla budynków jednostek prokuratur położonych w: Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach PO VII WB 262.48.2020

  zapytanie ofertowe

  data umieszczenia informacji: 2020-10-29

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie cyklicznych przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, sygn. PO VII WB 262.44.2020.   Załączniki

  Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma PB Klima z Zielonej Góry, z którą została zawarta umowa na świadczenie przedmiotowych usług.

  data umieszczenia informacji: 2020-09-25

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.4.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3 - Zestawienie cenowe
  Załączniki w wersji edytowalnej - Formularze
  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.09.2020 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.09.2020 r.  
  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-09-21

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz korytarza w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.5.2020.

  data umieszczenia informacji: 2020-08-24

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3, sygn. sprawy PO VII WB 261.3.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja
  Formularze - wersja edytowalna
  Dokumentacja do PO VII WB 261.3.2020
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  data umieszczenia informacji: 2020-07-31

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.36.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Morele.net Sp. z o.o.,
  ul. Fabryczna 20A,
  31-553 Kraków.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-20

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę środków czystości dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.11.2020.
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Magazyn Czystości Marlena Kopij,
  ul. Zacisze 20,
  65-775 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-17


 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług niszczenia dokumentacji, nośników informacji oraz pieczęci dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.29.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Butterfly 3S Paweł Bebrys,
  ul. Gimnazjalna 13,
  67-100 Nowa Sól.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-10

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę kopert dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.28.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida,
  ul. Prandoty 41, Przyprostynia,
  64-360 Zbąszyń

  data umieszczenia informacji: 2020-07-07