Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów pozostających w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.19.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: LCT Przemysław Błoch, ul. Przylep-Strażacka 3, 66-015 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-06

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej obiektów w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach, sygn. PO VII WB 262.18.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: NOVA-PLUS Sp. z o. o.  95 -041 Zielona Góra, ul. Liliowa 9.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-06

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.17.2020.

  Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie ma możliwości jej zwiększenia.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-06

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.20.2020.  
  Zapytanie ofertowe  
  Formularz ofertowy  

  Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: „RODAN” Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-03

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.7.2020. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zobacz   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-27

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług elektrycznych w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.15.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: A.T.ELEKTRO Trzaskawka Aleksandra, ul. Akacjowa 11 lok. 25, 66-016 Czerwieńsk

  data umieszczenia informacji: 2020-03-25

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.14.2020.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy  

  Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie ma możliwości jej zwiększenia.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-20

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.   Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.12.2020. 
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.    
  Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-10