Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3, sygn. sprawy PO VII WB 261.3.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja
  Formularze - wersja edytowalna
  Dokumentacja do PO VII WB 261.3.2020
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  data umieszczenia informacji: 2020-07-31

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.36.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Morele.net Sp. z o.o.,
  ul. Fabryczna 20A,
  31-553 Kraków.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-20

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę środków czystości dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.11.2020.
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Magazyn Czystości Marlena Kopij,
  ul. Zacisze 20,
  65-775 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-17


 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług niszczenia dokumentacji, nośników informacji oraz pieczęci dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.29.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Butterfly 3S Paweł Bebrys,
  ul. Gimnazjalna 13,
  67-100 Nowa Sól.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-10

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę kopert dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.28.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida,
  ul. Prandoty 41, Przyprostynia,
  64-360 Zbąszyń

  data umieszczenia informacji: 2020-07-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę obwolut aktowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.27.2020. 
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida,
  ul. Prandoty 41, Przyprostynia,
  64-360 Zbąszyń.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.30.2020. 
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  KOMATECH S.C.,
  ul. Pokoju 3a,
  43-190 Mikołów.

  data umieszczenia informacji: 2020-07-03

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.2.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularze - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-06-22

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.25.2020

  data umieszczenia informacji: 2020-04-29

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.24.2020.  
  Formularz ofertowy  
  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  
  Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  
  Rodan Sp. z o.o.,
  ul. Górecka 17,

  60-201 Poznań.


  Biuro Plus B. Krępa W. Krępa Sp. j., (wykonawca odstąpił od zawarcia umowy)
  ul. Piaskowa 4,
  65-209 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-29

Strona: