Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytania ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. sprawy: PO VII WB 262.42.2018.
  Załączniki

  data umieszczenia informacji: 2018-10-30

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego” dla Zadania 6.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-20

 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego” dla Zadania 1,2,3,4,5,7.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-20

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego", VII G 211/07/14.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-09

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego", VII G 211/07/14.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-08

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego", VII G 211/07/14.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-05

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego", VII G 211/07/14.

  data umieszczenia informacji: 2015-01-05

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe

  data umieszczenia informacji: 2014-12-31

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.

  data umieszczenia informacji: 2014-10-01

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.
  Załączniki
  1.Poglądowe rzuty pomieszczeń: sala konferencyjna (I piętro), czytelnia akt(II piętro)
  2.Schemat tablicy elektrycznej TK-1

  data umieszczenia informacji: 2014-09-23

Strona: