Zamówienia publiczne - Aktualne


 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług niszczenia dokumentacji, nośników informacji oraz pieczęci dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.29.2020. 

  data umieszczenia informacji: 2020-07-10

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę kopert dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.28.2020. 
  Formularz ofertowy  

  data umieszczenia informacji: 2020-07-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę obwolut aktowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.27.2020. 
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-07-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.30.2020. 
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-07-03

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.2.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularze - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ
  Protokół z otwarcia ofert

  data umieszczenia informacji: 2020-06-22

Strona:

 • 1