Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42.

  data umieszczenia informacji: 2015-02-12

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe  

  data umieszczenia informacji: 2015-02-09

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego”, VII G 211/02/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-02-06

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe

  data umieszczenia informacji: 2015-01-27

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42.

  Opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2015-01-22

Strona: