Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, PO VII WB 262.17.2019.   Odpowiedź zamawiającego na pytania wykonawcy dot. treści zapytania ofertowego.

  data umieszczenia informacji: 2019-05-28

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.4.2019.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Protokół z otwarcia ofert

  data umieszczenia informacji: 2019-05-16

Strona:

 • 1