Monografie, podręczniki i czasopisma

- Prawo o zgromadzeniach. Komentarz - Wojciech Kotowski - Wydawnictwo RONDO, Bielsko Biała 2015 czytaj rekomendację  okładka


- Seksualni seryjni mordercy - Jarosław Stukan - Wydawnictwo PSYCHE, Zdzieszowice 2014 - czytaj

 - Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym - Piotr Wiśniewski - rekomendacja Sędziego NSA w stanie spoczynku  dr Wiesława Czerwińskiego - czytaj Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola - Małgorzata Żołna, Wyd. Difin 2011 -  czytaj - Bezpieczeństwo imprez masowych.Komentarz - C. Kąkol, Wyd. LEX a Wolter Kluwer business, W-wa 2012 - czytaj- Działania kryminalistyczne, medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych - Renata Włodarczyk,  [...] Wyd. WSPol.  Szczytno 2010 - czytaj- Krótka broń palna - Jerzy Nawrotek i Franciszek E. Kazimierski,  Zagadnienia wybrane, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2011 - czytaj- Modus operandi sprawców zabójstw - Monika Całkiewicz,  Wyd. POLTEXT, Warszawa 2010 - czytaj


 

- Oględziny miejsca. Teoria i praktyka - Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń, 2011 - czytaj- Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne - Alfred Staszak, Wydawnictwo Prometeusz 2010 - czytaj- Recenzja
książki opracowana przez dr Wincentego Grzeszczyka opublikowana w miesięczniku "Prawo i Prokuratura" 2011, nr 7-8 - czytaj- Recenzja
książki opracowana przez Przemysława Leśniaka opublikowana w periodyku "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" nr 5 (3) 2011 - czytaj- Konfrontacyjne badania poligraficzne - Ryszard Jaworski, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2010 - czytaj- Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki - Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz /red./, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń, 2010 - czytaj - Postępy w naukach sądowych - Maria Kała /red./ -Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2009 - czytajOpiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu - Tomasz Jurek - czytajPrzegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego- Periodyk Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie - Red. Nacz. Piotr Potejko -czytaj- Dostęp do informacji w działalności sądów i prokuratur. Zagadnienia praktyczne.   Arkadiusz Matusiak, Zbigniew Miczak, Przemysław Szustakiewicz [red.] -czytaj- Psychologia w postępowaniu karnym - Józef Krzysztof Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska i Magdalena Najda - czytajProbacja - Redaktor Naczelny Marek Motuk - Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości - czytaj- Kryminalistyka- Jan Widacki (red.) Współautorzy: Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła, Jan Widacki - czytaj- Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008 - Józef Wójcikiewicz -czytaj- Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym - Wiesław Czerwiński -czytaj- Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje. Raport. - Marek Siudowski - Koordynator Projektu, Marlena Gilewicz i Współautorzy - czytaj- Badania DNA dla celów sądowych - Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak - czytaj-"Genetyka i prawo" Kwartalnik Naukowy Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Katedra Medycyny Sądowej - czytaj- Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane - Józef Wójcikiewicz (red.) -czytaj- Psychologia sądowa - Andrzej Lipczyński - czytaj- Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie , wykorzystanie
- Mieczysław Goc i Jarosław Moszczyński -  czytaj - Balistyka chemiczna - Zuzanna Brożek - Mucha-   czytaj