Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ pobudki zasługujące na aprobatę

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ pobudki zasługujące na aprobatę
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2004r., sygn. V KK 2/04
Treść:
O chuligańskim charakterze przestępstwa, w odróżnieniu od innych czynów naruszających pewien krąg dóbr chronionych prawnie, "świadczyć będzie w szczególności agresywne lub wręcz brutalne zachowanie się sprawcy, znajdującego się w stanie nietrzeźwości oraz działanie w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu - przez które sprawca ujawnia chęć okazania lekceważenia lub nawet pogardy dla zasad współżycia społecznego i porządku prawnego". […] Co prawda ustawa z 22 maja 1958 r. nie wyjaśniała, na czym miał polegać ów "chuligański" charakter działania sprawcy (art. 4) czy też "chuligański" charakter przestępstwa lub wykroczenia (art. 1), lecz jest rzeczą oczywistą, że pojęciu temu należy nadawać takie znaczenie, jak w uchwale połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1966 r., ustalającej wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie przestępstw o charakterze chuligańskim (por obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1966 r., M.P. Nr 30, poz. 158). Zgodnie z tą uchwałą, o chuligańskim charakterze przestępstwa, w odróżnieniu od innych czynów naruszających pewien krąg dóbr chronionych prawnie, "świadczyć będzie w szczególności agresywne lub wręcz brutalne zachowanie się sprawcy, znajdującego się w stanie nietrzeźwości oraz działanie w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu - przez które sprawca ujawnia chęć okazania lekceważenia lub nawet pogardy dla zasad współżycia społecznego i porządku prawnego". […] Uczestnicy publicznego zgromadzenia w dniu 30 maja 1960 r. przed Domem Katolickim w Z. działali motywowani chęcią obrony domu należącego do Parafii św. Jadwigi przed atakiem na ten budynek ze strony władzy, a zatem z pobudek społecznie niezwykle istotnych, zasługujących na pełną aprobatę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: