Bójka i pobicie/ skutek śmiertelny/ wymuszenie zwrotu wierzytelności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ skutek śmiertelny/ wymuszenie zwrotu wierzytelności
Wyrok:
Wyrok SA Katowice z dnia 1 kwietnia 2004 r., sygn. II AKa 32/04
Treść:
Oskarżeni działali w grupie napastniczej i mając znaczną przewagę liczebną oraz fizyczną nad pokrzywdzonym ułatwiającą zadawanie razów i wzmagającą niebezpieczeństwo nastąpienia skutków w zdrowiu ofiary dopuścili się oni czynnej napaści na pokrzywdzonego poprzez wielokrotne uderzenia pięścią i silne kopnięcia obutymi stopami po całym ciele, powodując u niego obrażenia ciała, realnie zagrażające życiu i w konsekwencji stanowiące przyczynę jego nagłego zgonu. Działając w ten sposób, a nadto pozostawiając ciężko ranną ofiarę bez pomocy w pobliżu miejsca zdarzenia oskarżeni, którzy są osobami w pełni poczytalnymi i o określonym bagażu doświadczenia życiowego, postąpili w sposób sprzeczny z wzorcem dobrego obywatela, nie zachowując należytej ostrożności, co przemawia za tym, że co najmniej mogli przewidzieć, że konsekwencją ich zachowania będzie śmierć pokrzywdzonego. Jeżeli przy tym przyjąć, że tempore criminis dokonali oni na szkodę pokrzywdzonego zaboru rzeczy, których wartość przypuszczalnie nie odbiegała zasadniczo od wartości wierzytelności jednego z oskarżonych, którą oskarżeni chcieli wymóc na pokrzywdzonym, opisanym wyżej agresywnym zachowaniem, to niewątpliwie działanie takie odpowiada kwalifikacji prawnej z art. 158 § 3 k.k. i art. 191 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: