Bójka i pobicie/ niebezpieczny przedmiot/ gumowa pałka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ niebezpieczny przedmiot/ gumowa pałka
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 14 lipca 2005 r., sygn., II AKa 181/05
Treść:
Gumowa pałka podobna do policyjnej, na tle utrwalonego orzecznictwa, jest niebezpiecznym przedmiotem w rozumieniu art. 159 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 30

Zobacz również: