Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ rzeczoznawca budowlany

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ rzeczoznawca budowlany
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., sygn. II KK 49/06
Treść:
Rzeczoznawca budowlany jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu i jeżeli umyślnie w wydanej opinii poświadcza nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie prawne, może być podmiotem przestępstwa określonego w art. 271 k.k
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 12

Zobacz również: