Fałszerstwo/ znaki identyfikacyjne/ obrót gospodarczy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo/ znaki identyfikacyjne/ obrót gospodarczy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2004r., sygn. II KK 181/03
Treść:
Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 306 k.k. nie może być posiadacz towaru lub urządzenia, jeżeli nie jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Przepis ten, umieszczony w kodeksie karnym w rozdziale pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu" nakazuje bowiem — jak twierdzą zwolennicy tego poglądu — ograniczyć krąg możliwych podmiotów przestępstwa do osób zbywających towary jako podmioty gospodarcze lub pracowników tych podmiotów. Posiadacz towaru lub urządzenia, niebędący profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, nie jest takim podmiotem nawet wtedy, kiedy przerabia znak identyfikacyjny z zamiarem wprowadzenia towaru do obrotu cywilnoprawnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 6

Zobacz również: