Bójka i pobicie/ ciężki uszczerbek na zdrowiu/ warunki przypisania winy odpowiedzialności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ ciężki uszczerbek na zdrowiu/ warunki przypisania winy odpowiedzialności
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 24 września 2004r., sygn.II AKa 123/04
Treść:
Dla przypisania oskarżonemu popełnienia przestępstwa z art. 158 § 2 KK nie jest wcale konieczne, aby oskarżony zadał pokrzywdzonemu chociażby jeden cios w postaci kopnięcia, uderzenia pięścią, narzędziem tępym lub o ostrej krawędzi, albowiem za wystarczające dla bytu tegoż przestępstwa uznaje się świadome połączenie działania jednego ze sprawców z działaniami innego człowieka lub grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie ludzi, jeżeli tylko z pobicia wynikną skutki wskazane w treści przepisu art. 158 § 2 KK, to jest powstanie u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu i to niezależnie od tego, czy da się w sposób indywidualny ustalić sprawcę konkretnych skutków, jakie wynikły z pobicia
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: