Bezpieczeństwo w komunikacji/ reguły ostrożności/ reakcje zwierząt

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ reguły ostrożności/ reakcje zwierząt
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 października 2005 r. sygn. IV KK 244/05
Treść:
Nałożenie na uczestnika ruchu drogowego obowiązku przewidzenia bez wyjątku wszystkich, nawet najbardziej irracjonalnych zachowań innych uczestników tego ruchu, prowadziłoby w prostej linii do jego sparaliżowania. Nie można przy tym, dla uzasadnienia stanowiska przeciwnego, odwołać się do zasady ograniczonego zaufania przewidzianej w art. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, który obliguje do uwzględnienia nieprawidłowych zachować innych uczestników ruchu jedynie wtedy, gdy okoliczności wskazują na możliwość innego zachowania niż przewidziane przepisami tej ustawy. […]W szczególności dowolne byłoby ustalenie, że oskarżony powinien przewidzieć to, że piesza zostanie wciągnięta na jezdnię przez psa. Jak trafnie przyjmuje w motywach swojego orzeczenia Sąd Rejonowy, reakcje zwierząt są nie do przewidzenia. Nie można więc wymagać, aby takie zachowanie psa oskarżony właśnie przewidział. Jeśli zatem oskarżony poruszał się z prędkością administracyjnie dozwoloną i w zastanych warunkach bezpieczną i nie obciążał go obowiązek przewidzenia tego, że piesza nagle znajdzie się na jezdni, to nawet przyjęcie, że teoretycznie możliwe byłoby zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych po podjęciu manewru hamowania bezpośrednio po dostrzeżeniu pieszej na chodniku, nie może prowadzić do przypisania oskarżonemu zachowania polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 10/05

Zobacz również: